خرید آنلاین و راهکارهای خرید پرداخت

خرید آنلاین و راهکارهای خرید پرداخت

مجموعه ابی جامع از مهارت ها در ارائه اتوماسیون فرآیند کسب و کار این امکان را برای ما فرهام ساخته است تا راهکارهای P2P جامع برای کاهش هزینه, تسهیل فرآیند خرید و تسریع فرآیند اطلاعات بین افراد در زنجیره تامین کالا ارائه دهیم .

مصرف کننده
 • تعیین تامین کننده فرایند تبادل نظر و مناقصه
 • ارسال سفارش
 • دریافت و بررسی فاکتور
 • دریافت محموله
 • پردازش و تایید پرداخت

تامین کننده
 • تعیین مشتری
 • فرآیند تبادل نظر و مناقصه
 • دریافت و پردازش سفارش
 • ارسال فاکتور
 • انجام سفارش
 • اجرای حمل و نقل مرسوله
 • دریافت و تایید پرداخت

زمینه های تخصصی ما

ارتباط آنلاین و یکپارچه سازی نرم افزار اتوماسیون گردش کار گزارش گیری و تجارت هوشمند مدیریت اسناد پرداخت و صدور صورت حساب مدیریت هزینه